Erdély - Torockószentgyörgy


Torockószentgyörgy egy magyar falucska Torockó szomszédságában. A torockószentgyörgyi várat a XIII. század végén az előkelő Ákos nemzetségből való II. Thoroczkay Ehellős (Illés), erdélyi alvajda építtette a 740 méter magas kristályos mészkő szirten,  az un. Várhegyen .

 

 


A lakótorony a tatárjárás után 1253  és 1272, a vár többi része a XIV-XV. században épült.

 

 

 

A torony mind a mai napig a vár legépebben megmaradt része. Tulajdonképpen a lakótornyok klasszikus típusát képviseli. A négyzetes alaprajzú torony terméskőből épült, szélessége hozzávetőlegesen 10 m, magassága 20 m. Belső kerülete 5 m2. Bejárata a D-i oldalon található és az első emeletre nyílik. A torony földszintből és négy emeletből állt, amit deszkafödémek választottak el. Kivételt a földszint képezett, ami Orbán Balázs leírása szerint boltozva volt. Az első szintről a másodikra egy falba mélyített lépcsőn lehetett feljutni. A többi szintek közti közlekedést minden bizonnyal létrával oldották meg. A torony külső falsíkjának tetején megfigyelhető gerendafészkek egy esetleges védőfolyosó kialakítására utalhatnak, ami fölé a tető emelkedett. A torony DNy-i sarkából egy masszív fal indul ki, és a torony közelében fekvő sziklaszirtig húzódik. Ezáltal biztosították a Ny-i oldal védelmét, ami tulajdonképpen a Várhegy legkönnyebben megközelíthető oldala. A várfal a toronytól D-re egy kis előudvart is határolt és erre tekintett a torony bejárata. A torony többi oldalát szárazárok vette körül.

1656 május 23-án Rákóczi György fejedelem Torockószentgyörgyön tartózkodott.
A Rákóczi- féle szabadságharc idején a Thoroczkay István és a falu a kurucok oldalán áll, ezért 1703-ban és 1704-ben az osztrák Tiege labancai a várat felrobbantják és a falut felégetik, a református és az unitárius templomaival együtt. A harcban esik el Kovács Mózes hadnagy és Szakács Miklós kuruc vitéz, akiknek sírja a református temetőben ma is látható.

Tulajdonképppen majdnem a vár aljáig, attól pár száz méterre lévő parkolóig fel lehetett volna menni autóval, de mi már edzettek voltunk, gyalog felbandukoltunk.  :-)

A várhegyről és a szomszédos kúpról gyönyörű a kilátás.  Messzelátóval két kis tavat is felfedeztem a falu határában, de aztán mégis eltekintettem a felderítésüktől. (pedig két horgászbot is volt az autóban).